Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΤΑ....ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ !!! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ.


Tο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων στο πλαίσιο του νέου βαθμολογίου, που θα λαμβάνεται υπόψη και στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρύθμισης.
Το νέο σύστημα αξιολόγησης ωστόσο θα ισχύει το 2013-14, γεγονός που σημαίνει ότι έως τότε δεν θα καταβληθούν τα κίνητρα απόδοσης και επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που προβλέπονται από το νέο μισθολόγιο, κάτι που μεταφράζεται σε νέες απώλειες για το εισόδημα των εργαζομένων.
Σύμφωνα με το Διάταγμα, κριτήριο για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης θα είναι η επίτευξη των στόχων που θα τίθενται εκ των προτέρων τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την υπηρεσία στο σύνολό της. Γι' αυτό το λόγο θα λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση. Οι παράμετροι αυτές, που θα είναι μετρήσιμες, θα αποτυπώνονται και σε ένα είδος «ατομικού συμβολαίου» που θα συνάπτει ο υπάλληλος με τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται.         ΕΔΩ Tο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων                                                            ΠΗΓΗ     ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: