Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ....ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ !!!

Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής.
Άλλωστε δεν είναι η μοναδική περίπτωση από την οποία οι υπάλληλοι της Βουλής εξαιρούνται! Ήταν οι υπάλληλοι της Βουλής που ενώ είχαν κοπεί όλα τα δώρα από το Δημόσιο, εκείνοι εξακολουθούσαν να λαμβάνουν 16 μισθούς και μάλιστα «χρυσούς».12507263_10207724469247834_7367394289196762858_n

Αυτή ακριβώς η τελευταία φράση κρύβει όλο το ζουμί της πρόθεσης της κυβέρνησης να αφήσει όλα τα παράθυρα ανοιχτά και να ρυθμιστεί το ασφαλιστικό για τους υπαλλήλους της Βουλής με έναν τρόπο που θα βολεύει εκείνους.
Άλλωστε δεν είναι η μοναδική περίπτωση από την οποία οι υπάλληλοι της Βουλής εξαιρούνται! Ήταν οι υπάλληλοι της Βουλής που ενώ είχαν κοπεί όλα τα δώρα από το Δημόσιο, εκείνοι εξακολουθούσαν να λαμβάνουν 16 μισθούς και μάλιστα «χρυσούς».
Βέβαια, κύκλοι της Βουλής αναφέρουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και πως με νόμο από τον Οκτώβριο του 2011, το καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής είναι ίδιο με εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων. Επισημαίνουν επίσης πως στο σχέδιο για το ασφαλιστικό δεν θα μπορούσε να αναφερθεί διαφορετικά, καθώς η Βουλή αποφασίζει αλλά με βάση τους νόμους και δεν μπορεί να «προσφέρει″ ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: