Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΕΙ ΤΟ....MEGA ΜΟΥ !!!

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρέωσε την εταιρεία Τηλέτυπος, ιδιοκτήτρια του καναλιού Mega Channel, να ξαναδημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις 9μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015. Με βάση τις παρατηρήσεις της η εταιρεία εμφανίζει διεύρυνση ζημιών στα 31,3 εκατ. ευρώ και το σημαντικότερο ληξιπρόθεσμα δάνεια 116 εκατ. ευρώ.
Ετσι το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων α΄9μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώνεται σε ζημιές 31,3 εκατ. ευρώ από 27,081 εκατ. ευρώ που ήταν το αρχικό δημοσιευμένο αποτέλεσμα.
- Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται σε αρνητικά κατά 5,9 εκατ. ευρώ από 1,649 εκατ. ευρώ, που ήταν στο 9μηνο.
- Επανακαθορίστηκε κονδύλι ομολoγιακών δανείων 59,4 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίστηκε "βραχυπρόθεσμο", δηλαδή ληξιπρόθεσμο ενώ είχε συμπεριληφθεί στο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Συνολικά ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός έχει ληξιπρόθεσμα δάνεια 116 εκατ. ευρώ από 59,4 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε κατά την αρχική σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
- Επίσης η εταιρεία είχε συμπεριλάβει στα ταμειακά διαθέσιμα μεταχρονολογημένες επιταγές αξίας 670.000 ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ανάγκασε να συμπεριλάβει τις επιταγές αυτές ως εισπρακτέες, δηλαδή προς είσπραξη και όχι ως ταμείο.
Marketfair


Δεν υπάρχουν σχόλια: