Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

ΤΗΣ....''ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ'' ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ !!!

Η σκιαμαχία για τις δήθεν αντιδράσεις ως προς τα προληπτικά μέτρα (κόφτης) και η παράνοια ΑΠΑΤΗΣ και εμπαιγμού του ελληνικού λαού…
Τα έχουν ψηφίσει από 14 Αυγούστου 2015 η παρούσα διακυβέρνηση Συριζα - Ανελ, από κοινού με Ν.Δ., Πασοκ, Ποτάμι κλπ.
Περιέχεται στον νόμο 4336/2015 στο ΦΕΚ τεύχος πρώτο αρ. φύλλου 94, 14/8/2015, σελίδα 1016.
Να και το σχετικό απόσπασμα :
"Eπιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το ¬3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4¬% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ.
Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κριθούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις αμυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πάγωμα των υποχρεωτικών δαπανών.
Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ενισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής των μέτρων.
Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζεται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώσεων του παρελθόντος". ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Μόνο μια ΑΛΗΤΕΙΑ που σφετερίζεται το όνομα της Αριστεράς θα μπορούσε να συμπεριφέρεται με τέτοια θηριώδη αυθάδεια ΑΠΑΤΗΣ…
AlfaVita

Δεν υπάρχουν σχόλια: