Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ : ΒΓΗΚΑΜΕ ΑΛΩΒΗΤΟΙ ΑΠΟ....ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ !!!

Όσο εμείς ξεπουλάμε εσείς αγοράζετε
 • Περιφερειακά Αεροδρόμια
 • Οικονομικό κλείσιμο (Financial Close) και παράδοση αεροδρομίων Νοέμβριος 2016
 • Ελληνικό
  Επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί μνημονίου κατανόησης έως την 15η Απριλίου και επικύρωσή της από τη Βουλή. (Η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).
 • Αστέρας Βουλιαγμένης 
  Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το ΚΣΔ έως το τέλος Απριλίου 2016. (Η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).
 • Αφάντου Ρόδου 
  Αναμένεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 • ΔΕΣΦΑ
  Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ
 • ΟΛΘ
  Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΘ στην Ελληνική Δημοκρατία/ Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης.
 • ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΕΕΣΤΥ
  Στις 22 Ιουνίου η υποβολή δεσμευτικών προσφορών
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
  Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΑΑ και ΤΑΙΠΕΔ για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης έχουν ξεκινήσει. Εξετάζεται η πώληση του 30% από το δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ.
 • ΕΛΤΑ
  Μεταφορά στο νέο Ταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την μεταφορά.
 • ΔΕΠΑ
  Eπιλογή συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016 – Αξιοποίηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας
 • ΕΥΔΑΠ
  Η μέθοδος αξιοποίησης προβλέπει την πώληση του 11% των μετοχών, με το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 27% των μετοχών.
 • ΕΥΑΘ
  Προβλέπεται η πώληση του 23% – Έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους.
 • ΔΕΗ
  Προβλέπεται πώληση του 17% – Πρόσληψη συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2016.
 • ΟΤΕ
  Μεταφορά του 10% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση
 • ΕΛΠΕ
  Προβλέπεται πώληση του 35% – Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων
 • Εγνατία Οδός
  Σεπτέμβριος 2016 η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος).
 • Μαρίνες
  Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση
 • Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Ακινήτων
  Συνεχείς πωλήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: