Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΑΧΑ'Ι'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ !!!

Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (Πλ. Γεωργίου Α΄ , αριθ. 25α).
Ημερήσια διάταξη
1. Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Συλλόγου σχετικά με την προάσπιση των συμφερόντων των μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.

2. Απολογισμός για τoν προηγούμενο Χρόνο, υποβολή Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ και Προϋπολογισμός για την τρέχουσα ετήσια περίοδο.
3. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών
4. Εκλογή για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η παρουσία όλων των μελών απαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: