Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ....ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ !!!

Ἄν δέν πιστεύης ὅτι ἡ πραγματική ἐξουσία πηγάζει ἀπό τόν Θεό, ποιός µπορεῖ νά σέ δεσµεύση μέ µιά ἐγκόσµια ἐξουσία, καί, μάλιστα, ἐξουσία αὐθαίρετη, αὐτοθεοποιημένων κυβερνητῶν πού, προφανῶς, ἔχουν κατορθώσει νά τήν ἐγκαταστήσουν καί τήν στηρίζουν ὅλες οἱ δυνάµεις καί οἱ δυναστεῖες τῶν ἐκµεταλλευτῶν; Εικόνα από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ναού του Αγίου Νικολάου της επιστολής προς τους αντιεξουσιαστές και τους αναρχικούς.  Πηγή: http://www.agnikolaos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: