Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ....ΚΛΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ !!!

Αποφασισμένος να απαντήσει επιθετικά στο φαινόμενο των διευρυμένων ρευματοκλοπών εμφανίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς αναζητά δικηγόρους για εξωτερική συνεργασία, με σκοπό να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων. Ανακοίνωσις εξεδόθη αφορώσα την κλοπήν ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία εφιστάται η προσοχή εις το ότι η κλοπή ως και η δι’ απάτης υπεξαίρεσις ηλεκτρικού ρεύματος θεωρείται ως αδίκημα στρεφόμενον εναντίον των συμφερόντων του γερμανικού στρατού κατοχής. Ως κλοπή η υπεξαίρεσις ηλεκτρικού ρεύματος λογίζεται και πάσα απόπειρα προς τούτο, ιδίως δε πάσα απηγορευμένη παρέμβασις εις τους ηλεκτρικούς γνώμονας. Ως εκ τούτου οι παραβάται θα δικάζωνται εν τω μέλλοντι υπό του δικαστηρίου της Φελνκομμανταντούρ Αθηνών. Σχετικώς αναφερόμεθα εις την Διαταγήν του Διοικητού Νοτίου Ελλάδος της 26ης Μαρτίου 1943 και την Διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Ελλάδος της 12ης Σεπτεμβρίου 1943.
Ίνα μη αδικήσομεν τας αριστεράς αρχάς αυτού του τόπου σπεύδομεν όπως διευκρινήσομεν ότι οιαδήποτε σχέσις της άνωθεν ανακοινώσεως με τας πράξεις της νυν κυβερνήσεως τυχαία εστίν! Η νυν κυβέρνησις ουκ έστιν κατοχική, αλλά πράττειν συμφώνως με τας βουλάς των νοικοκυραίων πλουτοκρατών, εις αγαστήν συνεργασία με τας ξένας δυνάμεις, δίχως την ανάγκην ώθησης της εξ αυτών! Μετατρέψας λοιπόν τας ημερομηνίας και την μικρήν αύτην λεπτομέρειαν περί κατοχής έχομεν μίαν εξαιρετικήν ανακοίνωσιν περί ρευματοκλοπής εις τους αριστερούς καιρούς που διανύομεν! agkidapress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: