Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΜΠΙΚΙΝΗΣ : ΕΝΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 !!!

Στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους φυλάσσεται ο μεγαλύτερος όγκος των δημοσίων αρχείων που εκτείνονται χρονικά από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Φυλάσσονται επίσης αρχεία επιτροπών, υπηρεσιών και οργάνων που δεν υφίστανται πλέον (Ταμείο Ανταλλαξίμων, Κυβέρνηση Μέσης Ανατολής, ΄Υπατη Αρμοστεία Σμύρνης κλπ). Επίσης, αξιόλογα ιδιωτικά αρχεία και συλλογές φυσικών προσώπων, οικογενειών, συλλόγων και εμπορικών οίκων. Εκτός των λυτών εγγράφων και των βιβλίων - πρωτοκόλλων, σώζονται και χειρόγραφοι κώδικες, αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, χαρακτικά, φωτογραφίες.
Tα στοιχεία είναι με βάση διάφορα έγγραφα (όπως
εκλογικοί κατάλογοι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μητρώο αρρένων
Λαγκαδίων κ.ά.
Τα ονόματα είναι από αυτά τα έγγραφα τα οποία πολλές φορές
έχουν λάθη στις χρονολογίες (σε μερικά μάλιστα, λάθη δεκαετιών!)Λαγκαδινοί Αγωνιστές του 1821

Μουρούτζος
Γιάννης
Μπαϊράμης
Γιάννης
Μπαλάσης
Γεώργιος
Μπαλτής
Πανάγος
Μπαλτής
Γεώργιος
Μπαλτής
Ιωάννης
Μπαλτής
Θεόδωρος
Μπαμπέτζιος
Ηλίας
Μπαριάμης
Αποστόλης
Μπαριάμης
Ιωάννης
Μπιζούμης
Ηλίας
Μπιζούμης
Χρήστος
Μπιζούμης
Παναγιώτης
Μπιζουμόπουλος
Ιωάννης Ιερεύς
Μπίκινης
Ανδρίκος
Μποζίκας
Γιάννης

Μποκής
θανάσης
Δ.
Μποκής
Γεώργιος
Δ.
Μπόκος
Βασίλειος

Μπουκής
Γιαννάκης

Μπραβόπουλος
Ιωάννης

Μπράβος
Δημήτριος

Μπράβος
Αποστόλης

Νιάρχος
Γεωργαντάς

Νιάρχος
Δημήτριος

Νιάρχος
Αθανάσιος

Νιάρχος
Νικόλας

Νικήτα
Αναστάσης

Νικήτα
Θεοδωρής

Νικήτα
Νικόλαος

Νικήτα
Βασίλειος

Νικήτα
Γιάννης

Νικήτα
Αναγνώστης

Νικήτας
Γεώργιος
Κανέλλος
Νικητόπουλος (Νικήτας)
Κανέλλος

Νικολής
Αποστόλης

Νικολόπουλος
Γιάννης
Γ.
Νικολόπουλος
Αντώνιος


Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1847 (που γενικά είναι πιο
έγκυρος),ο Ανδρίκος Μπίκινης εμφανίζεται να γεννήθηκε το 1815. Από την άλλη, βρίσκουμε τον
Ανδρίκο στα Αρχεία Αγωνιστών του 1821, όπως θα δείτε στην αντίστοιχη
σελίδα στο site των Λαγκαδίων. Μάλιστα, σε ένα έγγραφο αιτείται το
χάλκινο αριστείο, δηλαδή δεν ήταν απλός στρατιώτης.

Στα δύο έγγραφα φαίνεται το όνομά του. Οι αιτήσεις
 έγιναν το 1833

                                                                                 Το πιστοποιητικό που συνόδευε την παρούσα αίτηση ήταν:

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Αντρίκος Μπίκινης κάτοικος της Κοινότητος Λαγκαδίων του δήμου Τροπέων της επαρχίας Γόρτυνος υπηρέτησεν υπό την οδηγίαν μας ως υπαξιωματικός αποδειχθείς μάλιστα ικανός περί τα πολεμικά, και πρόθυμος και υπερασπιστής της εθνικής ελευθερίας. Παρευρέθη εις τας μάχας Πούσι του Λάλα, Πάτρας, πολιορκίαν της Τριπόλεως, εις τας κατά του Ιμβραήμ
και κατά του Δράμαλη εκστρατείας, και εις τας μάχας Τρικόρφων, Δραμπάλας και λοιπάς διακριθείς μάλιστα. Δεν εξήλθε της επικρατείας προκρίνας τον υπέρ ελευθερίας θάνατον. Όθεν του δίδεται το παρόν δια να το χρησιμοποιήση όπου ανήκει.
Εν Λαγκαδίοις τη 19 Απριλίου 1833

                                                              

                       Κανέλλος Δεληγιάννης

                       Πλαπούτας

                       Ιωάννης Κολοκοτρώνης (πιθανώς)

                       (?)  Μπούκουρας
                       (άλλη μία δυσανάγνωστος υπογραφή)
Στο έγγραφο του φακέλλου 286 είναι 6ος στη σειρά, ενώ στο φάκελλο 203 είναι τρίτος. Άρα ο Αντρίκος Μπίκινης γεννήθηκε πριν το 1815, ίσως λίγο πριν το 1810.
Πάντως αρκετές αιτήσεις και τέτοια διπλώματα αγωνιστών σώζονται σήμερα, τόσον στο τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, όσον και των Γ. Α. Κ.  Η υλική και ηθική αμοιβή στους κατέχοντες το δίπλωμα και το αριστείο του αγωνιστή συνοψίζονται στο: «….Έκαστον αριστείον εδίδετο δια διπλώματος.
Οι τιμώμενοι ηδύνατο να οπλοφορούν, να κατέχουν το πρώτον τόπον τιμής μετά τας αρχάς εις όλας τα εορτάς των δήμων. Ήσαν ελεύθεροι πάσης σωματικής εργασίας κ.λ.π. Εις τους αξιωματικούς δε απεδίδετο αι τιμαί του βαθμού των, αφαιρείτο δε από εκείνους που κατεδικάζοντο δια πλημμελήματα ή κακουργήματα κ.λ.π. Δια του Δ/τος της 18 (30) Σεπτεμβρίου 1835 το αριστείον έλαβε το σχήμα του Ελλην. Σταυρού με στέφανον δάφνης. Εις το εν μέρος εχαράχθησαν αι λέξεις «Όθων Α’ Βασιλεύς της Ελλάδος», εις δε το άλλο «τοις ηρωϊκοίς προμάχοις της πατρίδος».
  Το γεννεαλογικό δέντρο του Αντρίκου Μπίκινη διαμορφώνεται ως εξής.
Μπίκινης Δημήτριος, γεννήθηκε το 1799
Μπίκινης Ανδρίκος, γεννήθηκε το 1807
Μπίκινης Αναστάσιος του Δ., γεννήθηκε το 1822
Μπίκινης Αναστασιος 1826

Μπίκινης Φίλος του Ανδρέα, γεννήθηκε το 1838,(ή το 1828)
Μπίκινης Αναστάσιος του Ανδρέα 1843
Μπίκινης Κωνσταντίνος του Α. 1826
 
Μπίκινης Χαράλαμπος του Αναστασίου, γεννήθηκε το 1863
Μπίκινης Διονύσιος του Αναστασίου, γεννήθηκε το     1872
Μπίκινης Ανδρέας του Αναστασίου, γεννήθηκε το 1874
Μπίκινης Δημήτριος του Αναστασίου, γεννήθηκε το       1876
Μπίκινης Παναγής του Αναστασίου, γεννήθηκε το 1878
Μπίκινης Ιωάννης του Αναστασίου, γεννήθηκε το 1880
Μπίκινης Ανδρέας του Ιωάννη, γεννήθηκε το 1920
Μπίκινης Ιωάννης του Ανδρέα, γεννήθηκε το 1958        Μπίκινης Γεώργιος του Ιωάννη, γεννήθηκε το
1982     Μπίκινης Αλέξανδρος του Γεωργίου, γεννήθηκε το 2014                         Από τα παραπάνω, ο Αναστάσιος που γεννήθηκε το 1826 ίσως να είναι με τον Αναστάσιο του Δ. (1822) με πιθανότερο το 1826
 

Όσο μπορούμε να υποθέσουμε, ο Ανδρίκος με τον Δημήτριο πρέπει να ήταν
αδέρφια. Ο πατέρας τους ίσως να λεγόταν Αναστάσιος (εαν όντως ισχύει θα
γεννήθηκε γύρω στα 1770). Γιος του Ανδρίκου, ο Αναστάσιος (1843).

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εάν δεν γεννηθείς Αστέρι πως νομίζεις ότι η Ζωή θα σε ξέρει; Εάν δεν γεννηθείς Βοριάς πως νομίζεις πως θα διώξεις τα σκοτάδια της Καρδιάς; Οι Επαναστάτες ΜΑΣ του 21 γεννήθηκαν και Αστέρια και Βοριάδες! ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ! ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΈΛΛΗΝΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΜΑ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (που η δολοφονία του έγινε από "Ελληνικό" χέρι!)!


Ξεχώριζε όμως και για το πλούσιο (ΑρχαιοΕλληνικό) υβρεολόγιό του. Το 1823, έστειλε την εξής απάντηση στον Μαχμούτ Πασά (Σαν να λέμε σήμερα τους ντόπιους Λακέδες των Αποικιοκρατών): «Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί (Μνημόνιο κ. Αξιολογίσεις), λέγεις να προσκυνήσω (Να πληρώσουν οι Ελληνες). Κι εγώ, πασά (ΛακεΠρωθυπουργε) μου, ρώτησα τον Πούτζον (Πέος) μου τον ίδιον κι αυτός μου αποκρίθηκε να μην σε προσκυνήσω (Να ΜΗΝ πληρώσουν οι Ελληνες) κι αν έρθεις κατ' επάνω μου (Με ΜΑΤ/ΜΕΑ κ. μισθοφόρους), ευθύς (σωστά) θα πολεμήσω (Θα Σας γά...σω!».

Αυτή ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 21! ΣΑΥΤΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΕΙ!!!