Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ....ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ !!!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τις οδηγίες για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που αναμένεται να διενεργούνται στα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για την τήρηση της διαδικασίας. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ οι συμβολαιογράφοι μέσω των  ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.») θα αναρτούν στην ιστοσελίδα την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομία ενώ θα μπορούν να αναρτούν και φωτογαφία του εκπλειστηριαζόμενου αντικειμένου. Με την εντολή του άρθρου 927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγελία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: