Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ....ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ !!!


21 Απρίλη 1967. Οι συνταγματάρχες καταλύουν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και επιβάλλουν μια στυγνή δικτατορία που θα διαρκέσει 7 χρόνια τρεις μήνες και τρεις μέρες. Στοιχειώδεις ελευθερίες καταργούνται, οι φυλακές, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες των αντιπάλων του δικτατορικού καθεστώτος είναι στην ημερήσια διάταξη. Η χώρα μας περνά έναν πνευματικό και πολιτιστικό μεσαίωνα. Κορύφωση η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ό,τι σήμερα ονομάζουμε Κυπριακή Τραγωδία.
Το έμβλημα της χούντας των συνταγματαρχών ήταν ο φοίνικας - το μυθολογικό πουλί - που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Στη μέση του εμβλήματος φιγούραρε ο ένοπλος φαντάρος. Στο κάτω μέρος αναγράφονταν η ημερομηνία 21 Απριλίου όπου έγινε η «εθνοσωτήριος επανάστασις».
Το «πουλί» της χούντας βρίσκονταν παντού, στα χωριά και στις πόλεις, στα δημόσια σχολεία και όλες τις υπηρεσίες, σε όλους τους στρατώνες. Στους ηλεκτρικούς στύλους των δρόμων, αλλά και στα κουτιά των σπίρτων, στα κέρματα, στα χαρτονομίσματα, στα διαβατήρια. Και που δεν το έβρισκε τότε κανείς!

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε το χουντικό καθεστώς της 21ης Απριλίου στους κάθε είδους συμβολισμούς με στόχο φυσικά την προβολή «των επιτευγμάτων της επανάστασης» αλλά και την εμπέδωση ανάλογου «κλίματος» στο λαό.
Το κύριο έμβλημα της ήταν ο φοίνικας -το μυθολογικό πουλί- που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Στη μέση του εμβλήματος βρισκόταν ο ένοπλος φαντάρος. Στο κάτω μέρος υπήρχε η ημερομηνία 21 Απριλίου για να θυμίζει την μέρα που έγινε η «εθνοσωτήριος επανάστασις».
Να σημειώσουμε ότι τα «σύμβολα» αυτά βρισκόταν σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος της επικράτειας και σε διάφορα μεγέθη.
Το έγγραφο που παρουσιάζουμε (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) αφορά «εμπιστευτική εγκύκλιο» (14/10/1970) με την υπογραφή του ίδιου του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου. Σ’αυτήν δίνονται λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς και πού θα τοποθετούνται οι διάφορες προπαγανδιστικές πινακίδες με στόχο να βάλει κάποια «τάξη» αλλά και για να δείξει «φροντίδα και ενδιαφέρον»  για τις αρχαιότητες, το τοπίο και το περιβάλ
21 Απρίλη 1967. Οι συνταγματάρχες καταλύουν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και επιβάλλουν μια στυγνή δικτατορία που θα διαρκέσει 7 χρόνια τρεις μήνες και τρεις μέρες. Στοιχειώδεις ελευθερίες καταργούνται, οι φυλακές, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες των αντιπάλων του δικτατορικού καθεστώτος είναι στην ημερήσια διάταξη. Η χώρα μας περνά έναν πνευματικό και πολιτιστικό μεσαίωνα. Κορύφωση η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ό,τι σήμερα ονομάζουμε Κυπριακή Τραγωδία.
Το έμβλημα της χούντας των συνταγματαρχών ήταν ο φοίνικας -το μυθολογικό πουλί- που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Στη μέση του εμβλήματος φιγούραρε ο ένοπλος φαντάρος. Στο κάτω μέρος αναγράφονταν η ημερομηνία 21 Απριλίου όπου έγινε η «εθνοσωτήριος επανάστασις».
Το «πουλί» της χούντας βρίσκονταν παντού, στα χωριά και στις πόλεις, στα δημόσια σχολεία και όλες τις υπηρεσίες, σε όλους τους στρατώνες. Στους ηλεκτρικούς στύλους των δρόμων, αλλά και στα κουτιά των σπίρτων, στα κέρματα, στα χαρτονομίσματα, στα διαβατήρια. Και που δεν το έβρισκε τότε κανείς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: