Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. !!! [ video ]


Την Παρασκευή ο Α. Τσίπρας ανακοίνωσε την απόφαση, μετά από συνεννοήσεις με τους Ευρωπαίους στη Σύνοδο Κορυφής. ''Χθες (σ.σ. στη Σύνοδο Κορυφής) καταλήξαμε στον τρόπο, που θα γίνει η αναστολή. Στις τεχνικές λεπτομέρειες και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα εφαρμοστεί άμεσα. Για όσο διαρκεί η προσφυγική κρίση και για όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός. Θα διαρκέσουν και τα δύο πολύ και δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ''.
Πριν τη δήλωση, ο Α. Τσίπρας  είχε ενημερώσει τηλεφωνικά την περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, για την απόφαση αναίρεσης της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Παράλληλα, την ενημέρωσε για την απόφαση διπλασιασμού των διαθέσιμων κονδυλίων για τα πέντε νησιά στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Στο μεταξύ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υλοποιεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τη δέσμευση του Α. Τσίπρα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε Λέρο, Κω, Χίο, Σάμο και Λέσβο, που δέχονται τον μεγάλο όγκο ων προσφυγικών ροών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του προσφυγικού σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: