Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

ΑΓΡΟΤΙ....ΚΟΥΛΗΣ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 30.000 € ΑΠΟ ΤΟ ''ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ'' ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ο ''ΑΝΕΜΕΛΟΣ'' ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ !!! [ video ]

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύουν στην Ελλάδα οι Reporters United συνολικά, την περίοδο 2014 - 2021 έχουν δοθεί στη χώρα 21,3 δισ. ευρώ περίπου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 8 στους 10 δικαιούχους που εισέπραξαν τα περισσότερα χρήματα ανά συνολικό ποσό επιδότησης «είναι ως επί το πλείστον κρατικοί οργανισμοί και περιφερειακές εταιρείες του Δημοσίου, ενώ και στις επόμενες θέσεις συναντά κανείς αγροτικούς συνεταιρισμούς, μεγάλες αγροτικές ή κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά σπάνια αγρότες». Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι μόνο δύο δικαιούχοι στους δέκα είναι φυσικά πρόσωπα και όπως σημειώνουν οι RU, ενδεχομένως να πρόκειται και για το ίδιο πρόσωπο και να υπάρχει έτερη εγγραφή με καταχώρηση παρόμοιων στοιχείων. Με λίγα λόγια τα περισσότερα χρήματα από την ΕΕ, δεν φτάνουν στους άμεσα εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα. Γενικά, κάθε χρονιά από το 2014 μέχρι το 2020, οι 10 πιο ευεργετημένοι δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, συνεταιρισμοίεταιρείες και κρατικοί φορείς σημειώνουν οι Reporters United προσθέτοντας ότι τα ποσά των αγροτικών ενισχύσεων προς την Ελλάδα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση από χρονιά σε χρονιά στο διάστημα που εξετάζεται, με τον μέσο όρο της ενίσχυσης κατά έτος να αγγίζει τα 2,67 δισ. ευρώ. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται και στις αγροτικές επιδοτήσεις που εισέπραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι δεν κάνει κάτι παράνομο και προφανώς κάνει χρήση των δικαιωμάτων που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με την ανάλυση της βάσης δεδομένων και των στοιχείων που προέρχονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο Κ. Μητσοτάκης φαίνεται να έχει εισπράξει από το 2014 μέχρι το 2021 συνολικά 29.849,03 ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην Ελλάδα τονίζουν οι Reporters United εξηγώντας ότι πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ειδικότερα, από τα στοιχεία προκύπτει πως μέσω των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΓΠ, ο Κ. Μητσοτάκης έχει λάβει:

  • 2014: 4.108,50 ευρώ
  • 2015: 3.840,61 ευρώ
  • 2016: 3.154,79  ευρώ
  • 2017: 3.464,50 ευρώ
  • 2018: 3.327,78  ευρώ
  • 2019: 3.388,32 ευρώ
  • 2020: 4.301,22 ευρώ
  • 2021: 4.263,31 ευρώ

Η ίδια δημοσιογραφική ομάδα σημειώνει ότι η απάντηση που δίνεται δια του εκπροσώπου του Μεγάρου Μαξίμου αφήνει εκτός κάδρου το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα μη χρήσης του δικαιώματος ενίσχυσης, και μάλιστα παραχώρησης του δικαιώματος προς το εθνικό απόθεμα, το οποίο σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης». Τέλος, σύμφωνα με την ίδια έρευνα η ανάλυση των δεδομένων, γενικά για τη ροή των χρημάτων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, «έφερε στο φως ανακολουθίεςανακρίβειες και προφανή λάθη στα συλλεχθέντα δεδομένα». Η ΕΕ ξοδεύει ετησίως 59 δισ. ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις και η συνολική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι στα κράτη - μέλη όπου επικεντρώθηκε η έρευνα λίγοι αποδέκτες λαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των ενισχύσεων. Εταιρείες της αγροτοβιομηχανίας, μεγάλες γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και κρατικοί φορείς κερδίζουν από τις επιδοτήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Ειδικότερα, το κορυφαίο 1% των αγροκτημάτων στην Ευρώπη έλαβε περισσότερο από το 1/3 του συνόλου των γεωργικών επιδοτήσεων τα τελευταία οκτώ χρόνια – περίπου 150 δισ. ευρώ.....  documento

Δεν υπάρχουν σχόλια: