Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΠΑΤΑΕΙ ΠΟΔΙ....ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΔΝΤ !!!

Οι αδύναμες Ιταλικές τράπεζες θα μπορούσαν να πλήξουν συνολικά το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η Ιταλία έχει πεδίο εφαρμογής για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εάν είναι αναγκαίο το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή την οδηγία BRRD και το bail in.

Οι επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο και το Brexit οδηγούν σε καθοδική αναθεώρηση του Ιταλικού ΑΕΠ τόσο το 2016 όσο και το 2017.
Συγκεκριμένα το ΑΕΠ της Ιταλίας θα αυξηθεί κάτω από 1% το 2016 και περίπου 1% το 2017.
Οι παλαιότερες εκτιμήσεις ήταν 1,1% ανάπτυξη το 2016 και 1,25% το 2017 που αναθεωρήθηκαν πτωτικά.
Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η ασθενής ανάπτυξη της Ιταλίας θα μπορούσε να πλήξει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία

Κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Brexit έχει αυξημένους καθοδικούς κινδύνους για την Ιταλία
Η Ιταλική παραγωγή θα επιστρέψει στην προ του 2008 επίπεδα γύρω στο 2025.
Κατά το ΔΝΤ οι αρχές αντιμετωπίζουν μια ιστορική πρόκληση.
Θα πρέπει να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας ταχύτερα και ταυτόχρονα να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και να μειωθεί το δημόσιο χρέος το οποίο το 2016 θα φθάσει στο 132,9% του ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: